CIHELNÉ A KAMENNÉ DLAŽBY
  Cihelné dlažby
  Jsou vhodným ozvláštněním interiéru, navozují atmosféru, rustikální styl. Vhodný doplňek k hliněným omítkám, marockým štukům, je možné je kombinovat s dřevěnými podlahami apod. Vhodné využití také do hospodářských objektů jako stodoly apod. Cihelné dlažby je možné pokládat jak do vápenného, tak i do hliněného maltového lože. Výhody hliněného lože jsou např. , že dobře odolávají vlhkosti, má velice dobrou pevnost v tlaku a po vyschnutí velice dobře odolává i vysokému zatížení.
  Jako podklad je dobré použít např. zhutněný štěrk, který může částečně i srovnat terén a má zároveň funkci drenáže. pod maltové lože lze s úspěchem vkládat i textilii, která může sloužit k případnému rozložení tlaku působícího na povrch dlažby. Cihelné dlažby mají zároveň dobrou tvarovou flexibilitu a lze je pokladat i v objektech, kde je nerovný terén a kopírovat povrch. Skladba cihel může být různá, zaleží na fantázii zákazníka a šikovnosti zhotovitele. Cihelné dlažby je možné dále povrchově upravovat, třeba olojovými nátěry. Při pokládce v objektech vystavených větší vlhkosti je vhodné zkombinovat kladení dlažby s odvodněním objektu.

  Kamenné dlažby
  Kamenné dlažby pokládané do betonu vyztužené kovovými sítěmi mají vysokou pevnost v tlaku, odolávají vysoké zátěži, dlažba je plně pojezdová, např. automobilová stání, nájezdové chodníčky apod. U velkých ploch dlažeb hrozí její praskání např. působením mrazu. Toto se dá ovlivnit řízeným praskáním pomocí dilatačních spár (vyspárované betonem či klasický způsob vkládání dřeběných desek).
  Kamenné dlažby lze zhotovat i pokládáním do hlíny, pochozí okrasné chodníčky nebo plochy, které nebudou vystaveny vysoké zátěži. Kamenné dlažby pokládané do štěrku využíváme s úspěchem jako okapové chodníčky, do štěrku pod dlažbou lze umístit drenážní trubku a je tak zajištěn odvod vody od objektu.
Kamenná dlažba
Cihelná dlažba
Kamenná dlažba
Další fotografie